Home ท่องเที่ยว สักการะหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

สักการะหลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

by admin

วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย เป็นอีกหนึ่งวัดที่สวยงาม และ เก่าแก่ และที่สำคัญ คือ มีหลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปรางนาคปรก ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแห่งนี้ ที่ผู้คนที่มายังวัดแห่งนี้ ต้องมาสักการะ ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลกันทั้งนั้น วันนี้เราจึงจะพาเพื่อน ๆ คอหวย เดินทางไปยังวัดทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย เพื่อชมความสวยงามของวัดเก่าแก่ และ สักการะหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปเก่าแก่กันด้วยค่ะ

พาไหว้พระ วัดสวย วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

ประวัติวัดทุ่งเสลี่ยม

วัดทุ่งเสลี่ยม เป็นวัดหนึ่งของจังหวัดสุโขทัย และยังเป็นสถานที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อศิลา  จึงมีผู้คนมักเรียกวัดนี้ว่า วัดหลวงพ่อศิลา ตั้งอยู่ที่ บ้านทุ่งเสลี่ยม ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย โดยหลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูป ปางนาคปรก สร้างจากหินทราย ที่สันนิษฐานว่า พระพุทธรูปองค์นี้ มีอายุมาก 1,000 ปีแล้ว มีความสวยสด งดงามเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่เป็นที่เคารพ นับถือ ศรัทธา และเลื่อมใส ของชาวสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียง

วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

ที่มา : http://www.sukhothailocal.go.th/travel/detail/225/data.html

วัดทุ่งเสลี่ยม มีบรรยากาศที่เงียบสงบ จึงเหมาะแก่การเดินทางมาทำบุญ ไหว้พระ และ ปฏิบัติธรรมมาก โดยวัดทุ่งเสลี่ยมแห่งนี้ ถือว่าเป็นพุทธศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม เนื่องจากมีพระพุทธรูปศิลา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก เป็นพระพุทธรูปหินทรายขาว ศิลปะแบบเขมร เมืองพระนคร ที่มีอิทธิพลทางศิลปะครอบคลุบนครวัด – ลพบุรี ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 และ 17 มีสูงประมาณ 86 เซนติเมตร และ ขนาดหน้าตักกว้าง 43 เซนติเมตร

วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

ที่มา : https://travel.trueid.net/detail/WoyEXP87dMbo

ประวัติหลวงพ่อศิลา

หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปปรางนาคปรก หรือ ปางสมาธิ ที่ถูกสกัดจากหินทราย ที่มีสีเทา ทรงกรองศอพาหุรัด กุณฑลสวมศิราภรณ์ สวมมงกุฏเทริด พระพักตร์ทรงสี่เหลี่ยม ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานขดนาคสามชั้น นาคที่ปรกอยู่เหนือพระเศียรนมีทั้งหมด 7 เศียร ที่ด้านหลัง คือ ส่วนหางของนาค จะพันขึ้นมาถึงลำตัว มีลวดลายศิปละแบบลพบุรี ที่องค์พระวัดจากฐานถึงปลายยอดเศียรนาค มีความสูง 86 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 126.5 กิโลกรัม ถูกประดิษฐานอยู่ ณ วัดทุ่งเสลี่ยม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัด สุโขทัย ในอดีตหลวงพ่อศิลาถูกโจรกรรมไปยังประเทศอังกฤษ และได้กลับคืนมา จึงมีการจัดงาน โดยในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงาน “นมัสการหลวงพ่อศิลา” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่หลวงพ่อศิลาได้กลับมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้ และ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอทุ่งเสลี่ยม และ ผู้ที่มีจิตศรัทธา  และ เคารพนับถือ ได้มีโอกาสกราบไหว้ สักการะ ขอพร และถวายเครื่องสักการะองค์หลวงพ่อศิลานี้ด้วย

วัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

ที่มา : http://www.sukhothailocal.go.th/travel/detail/225/data.html

เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ สำหรับวัดสวย วัดเก่าแก่ อย่างวัดทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย ที่เราพาไปทำความรู้จักกันในวันนี้ ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งวัด ที่เพื่อน ๆ สายบุญ อยากเดินทางไปกันนะคะ ใครที่เดินทางมายังจังหวัดสุโขทัย แวะไหว้พระตามวัดต่าง ๆ ก็พลาดไม่ได้กับวัดทุ่งเสลี่ยม และ มากราบไหว้ สักการะ ขอพร จากหลวงพ่อศิลา ที่เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลกันด้วยนะคะ

You may also like